hovedinnhold

LEXIN-ordbøker på nett

Bokmålsordbok

Velg en annen ordbok

Hjelp til søk

1 - 6 av 6

...
Søkeresultat
 oppslagsord sammen|ligne Les høyt
/samenlingne /
verb Les høyt
 alternativ sammen|likneLes høyt
 bøyning [-ligner -lignet (el -ligna) -lignet (el -ligna)] Les høyt
 forklaring undersøke eller vurdere noe i forhold til noe annet for å få fram eventuelle likheter og ulikheter; sammenholdeLes høyt

 eksempel sammenligne folkemusikk fra forskjellige landLes høyt

skuespilleren ble sammenlignet med ChaplinLes høyt

 uttrykk innvandringen har økt sammenlignet med 1975 ("innvandringen har økt i forhold til 1975")Les høyt
 oppslagsord side|stille Les høyt
/si:destile /
verb Les høyt
 bøyning [-stiller -stilte -stilt] Les høyt
 forklaring stille side ved side, sammenligneLes høyt

 eksempel som dramatiker har han blitt sidestilt med StrindbergLes høyt
 oppslagsord måle Les høyt
/må:le /
verb Les høyt
 bøyning [måler målte målt] Les høyt
 forklaring sammenligne (ved prestasjoner o l)Les høyt

 eksempel svensk teknologi kan ikke måle seg med den amerikanskeLes høyt

måle krefterLes høyt
 oppslagsord indeks Les høyt
/indeks /
substantiv Les høyt
 bøyning [indeksen indekser indeksene] Les høyt
 forklaring et statistisk forholdstall som brukes til å sammenligne f eks priser og lønningerLes høyt

 sammensetning prisindeksLes høyt
 oppslagsord sammen|stille Les høyt
/samenstile /
verb Les høyt
 bøyning [-stiller -stilte -stilt] Les høyt
 forklaring sette opp mot hverandre, sammenligneLes høyt
 oppslagsord sammen|ligning Les høyt
/samenlingning /
substantiv Les høyt
 alternativ sammen|likningLes høyt
 bøyning [-ligningen (el -ligninga) -ligninger -ligningene] Les høyt
 forklaring det å sammenligne, jamføringLes høyt

 eksempel gjøre sammenligningerLes høyt

Sverige er lite i sammenligning med GrønlandLes høyt

 sammensetning sammenlignings|grunnlag -etLes høyt