hovedinnhold

LEXIN-ordbøker på nett

Bokmål—polsk—bokmål

Velg en annen ordbok

Hjelp til søk

1 - 10 av 117

...
Søkeresultat
Bokmål  oppslagsord ingen Les høyt
/ingen /
determinativ, mengdeord (kvantor) Les høyt
Engelsk no one, nobody; none, nothing
determinative, quantifier
Polsk nikt; żaden
zaimek; określnik
Bokmål  bøyning [ingen (el inga) intet ingen] Les høyt
Bokmål  forklaring ikke noenLes høyt

Bokmål  eksempel ingen av ossLes høyt
Engelsk none of us
Polsk nikt z nas

Bokmål jeg har ingen pengerLes høyt
Engelsk I have no money
Polsk nie mam pieniędzy

Bokmål vi har ingenting å gjøre påLes høyt
Engelsk we have nothing to do
Polsk nie mamy co robić

Bokmål  uttrykk ingen nevnt, ingen glemt ("alle fortjener like stor takk")Les høyt
Engelsk nobody mentioned, nobody forgotten
Polsk "wszyscy zasłużyli na podziękowania"
Bokmål  oppslagsord viser|ing Les høyt
/vise:ring /
substantiv Les høyt
Engelsk visa-ing
noun
Bokmål  bøyning [-ingen (el -inga) -inger -ingene] Les høyt
Bokmål  forklaring undersøkelse (og stempling) av pass, et visumLes høyt

Bokmål  sammensetning viserings|fri -ttLes høyt
Engelsk no visa is required (for entry into a country)
Bokmål  oppslagsord for|urensn|ing Les høyt
/fårurensning /
substantiv Les høyt
Engelsk pollution, contamination; pollutant
noun
Bokmål  bøyning [-ingen (el -inga) -inger -ningene] Les høyt
Bokmål  forklaring det å forurense eller bli forurenset; forurensende stoffLes høyt

Bokmål  sammensetning luftforurensningLes høyt
Engelsk air pollution, atmospheric pollution
Bokmål  oppslagsord formater|ing Les høyt
/fårmate:ring /
substantiv Les høyt
Engelsk formatting
noun
Bokmål  bøyning [-ingen (el -inga) -inger -ingene] Les høyt
Bokmål  forklaring (i edb:) det å bestemme formatLes høyt
Engelsk (edp:) the act of establishing a format

Bokmål  eksempel mange foretrekker å vente med formateringen av teksten helt til sluttLes høyt
Engelsk many people prefer to leave the formatting of the text till the end

Bokmål  sammensetning formaterings|kommando -enLes høyt
Engelsk formatting command
Bokmål  oppslagsord formuler|ing Les høyt
/fårmule:ring /
substantiv Les høyt
Engelsk formulation, wording
noun
Bokmål  bøyning [-ingen (el -inga) -inger -ingene] Les høyt
Bokmål  forklaring måte å si noe på, uttrykksmåteLes høyt

Bokmål  eksempel vage formuleringerLes høyt
Engelsk vague formulations

Bokmål jeg husker ikke den nøyaktige formuleringenLes høyt
Engelsk I don't remember the exact wording
Bokmål  oppslagsord forman|ing Les høyt
/fårma:ning /
substantiv Les høyt
Engelsk warning, admonition
noun
Bokmål  bøyning [-ingen (el -inga) -inger -ingene] Les høyt
Bokmål  forklaring irettesettelse, mild advarselLes høyt
Bokmål  oppslagsord verst|ing Les høyt
/værsting /
substantiv Les høyt
Engelsk good-for-nothing, rascal, wretch
noun
Bokmål  bøyning [-ingen -inger -ingene] Les høyt
Bokmål  kommentar uformelt; nedsettende Les høyt
Engelsk informal; pejorative
Bokmål  forklaring en person med spesielt dårlig oppførselLes høyt
Engelsk a person with particularly bad behaviour

Bokmål  eksempel verstingene ble samlet i én klasseLes høyt
Engelsk the rascals were placed in one class
Bokmål  oppslagsord for|ulemp|else Les høyt
/fårulempelse /
substantiv Les høyt
Engelsk insult
noun
Bokmål  alternativ forulemp|ingLes høyt
Bokmål forulemp|ningLes høyt
Bokmål  bøyning [-sen (el -ingen -ningen) -ser (el -inger -ninger) -sene (el -ingene -ningene)] Les høyt
Bokmål  forklaring en krenkelse, en fornærmelseLes høyt
Bokmål  oppslagsord for|svinn|ing Les høyt
/fårsvining /
substantiv Les høyt
Engelsk disappearance
noun
Bokmål  bøyning [-ingen (el -inga) -inger -ingene] Les høyt
Bokmål  forklaring det å forsvinneLes høyt

Bokmål  eksempel en mystisk forsvinningLes høyt
Engelsk a mysterious disappearance

Bokmål  sammensetning forsvinnings|nummer -etLes høyt
Engelsk disappearing act
Bokmål  oppslagsord foto|grafer|ing Les høyt
/fotografe:ring /
substantiv Les høyt
Engelsk photographing
noun
Bokmål  bøyning [-ingen (el -inga)] Les høyt
Bokmål  forklaring det å fotografereLes høyt

Bokmål  eksempel hobbyene mine er fotografering og fiskeLes høyt
Engelsk my hobbies are photographing and fishing