hovedinnhold

Søk

Nynorskordbok

Vel ei anna ordbok

Skriv inn søkjeordet på det språket du ønskjer.

Hjelp