hovedinnhold

Søk

Nynorskordbok

Velg en annen ordbok

Skriv inn søkeordet på det språket du ønsker.

Hjelp