hovedinnhold

Søk

Nynorsk—engelsk

Vel ei anna ordbok

Skriv inn søkjeordet på det språket du ønskjer.

Hjelp