hovedinnhold

Trykte LEXIN-ordbøker

Dei trykte LEXIN-ordbøkene bestiller og kjøper du i vanlege bokhandlar. Rettleiande pris er 250-300 kroner. Rettleiande pris på illustrasjonsheftet er 120 kroner.

Dei trykte ordbøkene inneheld rundt 1 900 illustrasjonar. Illustrasjonane er samla bakarst i bøkene med eit eige temaoversyn og biletord på bokmål og nynorsk.

Norsk—dari illustrert ordbok

Innbunden, ca. 630 sider, ca. 11 000 ord, Utdanningsdirektoratet, 1. utgåve, 2017 (i arbeid)
ISBN: 978-82-486-2021-1Norsk—somalisk illustrert ordbok

Innbunden, 605 sider, ca. 11 000 ord, Utdanningsdirektoratet, 2. reviderte utgåve, 2017
ISBN: 978-82-486-2020-4Norsk—somalisk illustrert ordbok

Innbunden, 670 sider, ca. 11 000 ord, Utdanningsdirektoratet, 1. utgåve, 2013
ISBN: 978-82-486-2005-1Norsk—tigrinsk (tigrinja) illustrert ordbok

Innbunden, 597 sider, ca. 11 000 ord, Utdanningsdirektoratet, 1. utgåve, 2011
ISBN: 978-82-486-0404-4Norsk—somalisk illustrert ordbok

Innbunden, 576 sider, ca. 11 000 ord, Utdanningsdirektoratet, 1. utgåve, 2007
ISBN: 978-82-486-0399-3 (utseld)Norsk—kurdisk (kurmanji) illustrert ordbok

Innbunden, 561 sider, ca. 11 000 ord, Utdanningsdirektoratet, 1. utgåve, 2007
ISBN: 978-82-486-0400-6Norsk—kurdisk (sorani) illustrert ordbok

Innbunden, 648 sider, ca. 11 000 ord, Utdanningsdirektoratet, 1. utgåve, 2007
ISBN: 978-82-486-1066-7Norsk—tamilsk illustrert ordbok

Innbunden, 500 sider, ca. 7 500 ord, Utdanningsdirektoratet, 1. utgåve, 2004
ISBN: 978-82-486-0983-9Illustrasjonshefte bokmål og nynorsk

Hefta, 113 sider, 1 920 ord, Utdanningsdirektoratet, 1. utgåve, 2004
ISBN: 978-82-486-0984-1