hovedinnhold

Bildetema

Bildetema er ei interaktiv bildeordbok med rundt 1 900 ord og naturleg tale på 34 språk. Fleire språk er under planlegging. Bilda er fordelte på 31 ulike tema.

Bildetema er enkel å bruke, og eignar seg difor godt også for små barn. Når du har klikka på den språkversjonen og temasida du vil ha, kan du klikke på dei ulike bilda for å lytte til bildeorda. Det er enkelt å bytte språk og temaside.

Den norske versjonen av Bildetema byggjer på Bildteman, som er laga av Skolverket i Sverige.

Bildetema køyrer på vanlege datamaskinar, nettbrett og mobilar med stor skjerm.

Klikk her for å gå til Bildetema