hovedinnhold

Om prosjektet

Det norske LEXIN-prosjektet tar utgangspunkt i en svensk ordbokserie med samme navn. LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige innvandrere med liten eller ingen erfaring i bruk av ordbøker eller andre språklege hjelpemiddel.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet var initativtaker og oppdragsgiver da det norske prosjektet ble satt i gang ved Norsk termbank (en forløper til Uni Research Computing) i 1996. Siden har prosjektarbeidet fortsatt samme sted på oppdrag fra Nasjonalt læremiddelsenter (fra 1999) og Utdanningsdirektoratet (fra 2004).

I 2008 fikk prosjektgruppen for LEXIN Rosingprisen i språk fra Den norske dataforening og Språkrådet.

 • Prosjektleder:
  • Tove Bjørneset, leksikograf/oversetter
 • Prosjektmedarbeidere:
  • Øystein Reigem, programmerer
  • Sindre Sørensen, programvareutvikler
  • Paul Meurer, programvareutvikler
 • Tidligere prosjektmedarbeidere
  • Nazareth Amlesom, oversetter norsk—tigrinja
  • Vahid Anari, oversetter norsk—persisk
  • Hatice Hale Mutlusoy Avløyp, oversetter norsk—tyrkisk
  • Marianne Bakke, leksikograf/oversetter norsk—engelsk
  • Kjersti Rongen Breivega, prosjektleder/leksikograf
  • Ramin Darisiro, oversetter norsk—kurdisk
  • Amor Alexis Andre De La Cruz, oversetter norsk—tagalog
  • Eva Morken Endresen, leksikograf
  • Valentina Eremina, oversetter norsk—russisk
  • Osman Guled, oversetter norsk—somali
  • Nizar Hirori, oversetter norsk—arabisk
  • Kai Innselset, leksikograf/oversetter norsk—engelsk
  • Ampai Ruckchat Johansen, oversetter norsk—thai
  • Gerd Jørgensen, svensk språkkonsulent
  • Bewar Kareem, oversetter norsk—kurdisk
  • Rune Kyrkjebø, konsulent digitalisering og grafisk formgivning av trykte utgaver
  • Anne Lindebjerg, konsulent digitalisering og grafisk formgivning av trykte utgaver
  • Hemachandran Markandu, oversetter norsk—tamil
  • Mojgan Panjshiri, oversetter norsk—dari
  • Odd Kjetil Rangnes, leksikograf
  • Lidia Roland, oversetter norsk—polsk
  • Salar Salih, oversetter norsk—kurdisk
  • Shagufta Parveen Shah, oversetter norsk—urdu
  • Phi Thuyen Thi Huynh, oversetter norsk—vietnamesisk
  • Dhayalan Velauthapillai, oversetter norsk—tamil
  • Ugnius Mikučionis, oversetter norsk—litauisk
  • Win Maung, oversetter norsk—burmesisk
 • Illustratører norske bildeoppslag:
  • Håkon Lystad (1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)
  • Ruilin Wang (2, 16, 18, 19, 20, 21, 32)
  • Trond Ivar Hansen (3, 4)
  • Cecilie Nygren (5, 6, 7)
  • Ken Martin Tvedt (10, 15a)
  • Caroline Kierulf (19, 20, 21, 31)
  • Oppslag 11, 12, 15b og 30 er lånt fra svensk LEXIN.
  • Oppslag 33 er laget etter idé fra svensk LEXIN.

Teknisk tilrettelegging for Internett og utvikling av et pedagogisk brukergrensesnitt med interaktive koblinger mellom ord og bilder er utført av den norske prosjektgruppen.

Nordisk samarbeid

I Sverige tok Den svenske Skolöverstyrelsen (SÖ) i 1979 initiativ til å starte et forsknings- og utviklingsprosjekt med den målsettingen å utvikle ordbøker som egnet seg bedre for svenskundervisning for minoritetsspråklige enn de mer tradisjonelle ordbøkene. Bakgrunnen var den svenske Riksdagens beslutning om at det svenske samfunnet skulle arbeide for aktiv tospråklighet og forbedre svenskopplæringen for innvandrere. Prosjektet fikk navnet Språklexicon för invandrare (LEX-IN) og ble gjennomført i samarbeid med Statens institut för läromedel (SIL) og Statens invandrarverk (SIV). Det grunnleggende utviklingsarbeidet var fullført i 1984. Siden 2007 har det svenske Språkrådet hatt hovedansvaret for svensk LEXIN.

På 1990-tallet tilbød den svenske staten alle naboland gratis lån av den svenske LEXIN-databasen for utvikling av egne LEXIN-ordbøker. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet var initiativtaker og oppdragsgiver da det norske prosjektet startet ved Norsk termbank (en forløper til Uni Research Computing) i 1996.

Det som i kanskje særleg grad karakteriserer norsk LEXIN, er at kjeldespråkunderlaget er overført frå svensk til norsk og at vi har gjenbrukt svenske omsetjingar til andre språk. Når vi alle svensk–norske ekvivalensar var kartlagde og unikt koda, kunne vi lage elektroniske koplingar mellom det nye norske ordbokunderlaget og dei svenske omsetjingane til mange målspråk.

Den norske LEXIN-basen inneholder i dag over 36 000 ord. Tallet er basert på antallet oppslagsord, sammensetninger og avledninger. Prosjektarbeidet er komplekst. For å sikre så god søke- og redigeringsfunksjonalitet som mulig, er det utviklet en skreddersydd applikasjon i samarbeid mellom programmererne og leksikografene i prosjektgruppen. Denne applikasjonen er en forutsetning for at alle prosjektmedarbeidere skal kunne gjøre sin del av arbeidet i den store og sammensatte datamengden på en rask og driftssikker måte.

Svensk LEXINs hjemmeside