hovedinnhold

Om talesyntese

Lyd (talesyntese) for bokmål og nynorsk i LEXIN

LEXIN kan lese opp norsk tekst i søkeresultatet (bokmål og nynorsk). Bak hvert norsk felt i søkeresultatet ser du et høyttaler-ikon (). Klikk på ikonet for å høre teksten i feltet bli lest opp.

Talesyntese

Teksten blir lest med en 'syntetisk' (kunstig) stemme. Teknologien for løsningen er et produkt som heter leseWEB, fra firmaet VoiceASP AS. Lyden du hører kommer fra en av VoiceASP sine servere (tjenere). Stemmene er laget av firmaene Acapela Group ('Kari' og 'Olav' for bokmål) og Lingit ('Inger' og 'Isak' for nynorsk).

Innstillinger

Du kan velge mellom kvinne- og mannsstemme. Dette gjør du fra knappen for innstillinger () oppe til høyre i skjermbildet. Klikk på innstillingsknappen for å få fram denne boksen:

Nederst i boksen kan du velge om du vil ha kvinnestemme (F) eller mannsstemme (M).

I den samme boksen kan du velge lesehastighet (øverst). Det er mest aktuelt å velge mellom Normal og Lav. Når hastigheten er Lav, blir teksten lest opp litt saktere enn vanlig.

Midt i boksen finner du også en innstilling for linjekapasitet. Sett innstillingen så høy som mulig.

(Hvis internett-forbindelsen din er svært dårlig, kan det hende at teksten ikke blir lest opp, eller at bare starten blir lest opp. Dessverre hjelper det ikke å endre innstillingen.)

Boksen har en Hjelp-lenke (), men den går bare til en tom side. Hjelpen som finnes, er den du leser her.

Hvis du vil gjøre boksen usynlig, klikker du på innstillingsknappen () én gang til.

Systemet husker innstillingene dine. Hvis du deler datamaskin med andre, og dere har samme brukernavn, kan du få de samme innstillingene som brukeren før deg.

Systemet husker innstillingene dine fra gang til gang ved hjelp av såkalte 'informasjonskapsler' ('cookies'). Hvis informasjonskapsler er slått av i nettleseren din, klarer ikke systemet å huske hvilke innstillinger du har gjort. Da får du i stedet standard-innstillingene, som er en kvinnestemme med normal lesehastighet.

Ingen lyd?

Pass på at lyden i datamaskinen er slått på, og at lydstyrken er passelig.

Hvis du bruker Internet Explorer, kan det hende at litt av lyden forsvinner. Prøv da å klikke én gang til. (Internet Explorer kan miste starten av den første lyden etter at du har gjort et nytt søk, eller etter at du har bladd til en ny side i søkeresultatet.)

For deg som kjenner leseWEB fra før: leseWEB brukes på mange norske og nordiske nettsteder. De fleste stedene kan brukeren selv velge hvilken tekst som skal leses opp, ved å markere teksten og klikke på en knapp for å spille av lyden. Dette passer dårlig for LEXIN sine søkeresultat, for de er ofte en blanding av norsk tekst og tekst på andre språk. Dessuten inneholder teksten i LEXIN spesialtegn og ufullstendige ord som ikke kan leses opp slik de står på skjermen. Vi har derfor valgt en annen løsning i LEXIN: Hvert norsk felt har sin egen høyttaler-knapp (ikon) () som leser opp feltet. I tillegg finnes det noe som i skjul gjør teksten bedre egnet for opplesing.

Kvalitet

Det beste ville selvsagt være om teksten kunne bli lest av et menneske, men det ville bli for dyrt på grunn av det store innholdet i LEXIN. Selv om den kunstige stemmen vil kunne lese noen få ord feil, tror og håper vi at talesyntesen vil fungere godt for brukerne.

Hvis du oppdager ord som blir lest opp feil, håper vi du vil melde fra til oss, slik at vi kan informere leverandørene av talesyntesen om feilen. Husk å oppgi om det er en bokmåls- eller nynorskstemme som gjør feilen, og om det gjelder manns- eller kvinnestemmen.