hovedinnhold

Om LEXIN

Velkommen til LEXIN!

LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen. Oppslagsordene er valgt ut spesielt for denne målgruppen. I tillegg til hverdagslige ord finner du ord og uttrykk som er nyttige å kunne når man bor i Norge.

LEXIN-ordbøkene inneholder mange bilder og er enkle å bruke. Dette gjør at også barn og personer som ikke kan så godt lese eller skrive kan ha nytte av dem. Bildene er delt inn i 33 temaer med titler som «Familie og slekt», «Kroppen vår innvendig» og «Skole og utdanning». Alle opplysningene om et oppslagsord står sammen med oppslagsordet i ordbokartikkelen. Der finner du også opplysninger om hvilken ordklasse ordet tilhører, enkle forklaringer og eksempler på ordet i vanlig bruk. I tillegg kan du se hvordan du skal bøye og uttale ordet. Du kan også lytte til alt innhold på bokmål og nynorsk ved hjelp av talesyntese.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du lurer på noe eller opplever problemer når du bruker LEXIN.