hovedinnhold

LEXIN-ordbøker på nett

Velkommen til LEXIN!

LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen. Oppslagsordene er valgt ut spesielt for denne målgruppen. I tillegg til hverdagslige ord finner du ord og uttrykk som er nyttige å kunne når man bor i Norge.

Fra denne siden har du direkte tilgang til alle nettordbøkene i serien og til Bildetema.