hovedinnhold

LEXIN-ordbøker på nett

Problemer med kapasitet på LEXIN-nettsiden

Våren 2019 er det utfordringer med kapasitet på LEXIN-nettsiden, og nettsiden kan være nede i korte eller lengre perioder. Vi beklager dette, og anbefaler minoritetsspråklige elever å bruke andre tjenester dersom nettsiden er nede.

LEXIN-ordbøkene er laget for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen, med oppslagsord som er spesielt valgt ut for denne målgruppen. Andre målgrupper bør bruke andre ordlister.